Cập nhật vào :

Đại diện Công ty CP Cảng Đà Nẵng thông tin, một trong những khó khăn nhất đã xử lý được là sau khi từ chối nguồn vốn ODA, Cảng Đà Nẵng phải tự thu xếp vốn đầu tư. Trong tổng số khoảng 1.000 tỷ đồng, hiện nay Cảng tự cân đối được 30%, một số ngân hàng đã ký biên bản ghi nhớ cho vay ưu đãi khoảng 30%, số còn lại sẽ huy động từ bên ngoài.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2, trên diện tích 8,6 ha, trong đó gần 5,6 ha mặt nước, sau khi xây dựng xong cầu Cảng có tổng chiều dài gần 500 m sẽ đủ sức tiếp nhận cùng lúc 2 tàu tải trọng 50.000 DWT, đưa hệ thống cầu cảng đủ khả năng tiếp nhận cùng lúc hàng rời, hàng tổng hợp và tàu du lịch lớn…

(Theo baodauthau.vn)